02-7399709 088-8130003
085-0889459 093-4238554
diamond-air
hot promotion รายการสินค้า


จำนวนผู้ชมทั้งหมด

     เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
1.แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีเกินคิดเพิ่ม
   ส่วนเกินเมตรละ 400 บาท( 9,000-15,000 BTU )
   ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,000 BTU )
   ส่วนเกินเมตรละ 650 บาท( 30,000BTU ขึ้นไป )
2.ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ /หรือขายางรองตั้งพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท
4.เบรคเกอร์ 1 ชุด มาตรฐาน มอก.
5.รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 200 บาท

6.ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร (ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท)
7.กระโหลก 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
8.ข้อโค้งมุม 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
9.ข้องอ อย่างละ1ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
10.ในกรณีหน้างานใช้รางแบบข้ามคาน หรือ ตัวหนอน (คิดตัวละ 100 บาท)
11.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้ขาแขวน แบบกระเช้า คิดเพิ่ม ชุดละ 750 บาท
12.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้กริวปรับทิศทางลม คิดเพิ่ม ชุดละ 750 บาท

รับประกันหลังการติดตั้ง 6 เดือน ในเกิดจากการติดตั้งเท่านั้น
หมายเหตุ ของแถมไม่สามารถเเอามาเป็นส่วนลดได้ แถมในกรณีใช้เท่านั้น
**ถ้าอุปกรณ์ไม่เกินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**

แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท(9,000-15,000BTU) 
แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,0000BTU )

ถมฟรี ชุดขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด และขายางรอง 1 ชุด อย่างใด อย่างหนึ่ง


แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 200 บาท
กระโหลก,ข้อโค้งมุม,ข้องอ อย่างละ1ตัว=รวมเป็น 3 ตัว ในกรณีเกิน คิดเพิ่มตัวละ 40 บาท

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 40 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายไฟ
แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
ที่แถมฟรี ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ขาแขวนกระเช้า

กริลแอร์( Gill ) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 750 บาท

เงื่อนไขการติดตั้งแอร์ฟรี ร้านไดมอนด์แอร์
1.แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีเกินคิดเพิ่ม
   ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,0000BTU )
   ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,0000BTU )
2.ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ /หรือขายางรองตั้งพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
4.รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 200 บาท

5.สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท
6.เบรคเกอร์ 1 ชุด 
มาตรฐาน มอก.
7.ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร (ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท)
8.กระโหลก 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
9.ข้อโค้งมุม 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
10.ข้องอ อย่างละ1ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 40 บาท)
11.ในกรณีหน้างานใช้รางแบบข้ามคาน หรือ ตัวหนอน (คิดตัวละ 100 บาท)
12.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้ขาแขวน 
แบบกระเช้า คิดเพิ่ม ชุดละ 750 บาท
รับประกันหลังการติดตั้ง 6 เดือน ในเกิดจากการติดตั้งเท่านั้น
**ถ้าอุปกรณ์ไม่เกินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
Top