02-7399709, 088-8130003
085-0889459
diamond-air
diamond-air
hot promotion รายการสินค้า


จำนวนผู้ชมทั้งหมด

เงื่อนไขการติดตั้งแอร์ฟรี ร้านไดมอนด์แอร์
( แถมในกรณีที่ใช้เท่านั้น )
ถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท(9,000-15,000BTU) 
แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,0000BTU )

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด และขายางรอง 1 ชุด

แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 200 บาท
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 40 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สายไฟ
แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เบรกเกอร์ national

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี
ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท

ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
ที่แถมฟรี ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขาแขวนกระเช้า à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ขาแขวนกระเช้า

กริลแอร์( Gill ) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 750 บาท

Top